KOBİ Danışmanlığı Nedir?


KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

SINAV İÇERİĞİ

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir.
Teorik Sınav Konuları

A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (20 soru) Bakınız
A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru)
A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru)
Temel İşletme Kavramları,
İşletme Stratejileri,
Stratejik Yönetim,
İşletme Analizi vb.
A3/T2 Finans (20 soru)
Finansal Yönetim Kavramları,
Bütçe,
Finansal Tablolar,
Finansal Ve Ekonomik Analiz,
Yönetim Muhasebesi vb.
A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru)
İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramları,
İstihdam Ve Çalışma Yönetimi,
Ücret,
Performans Yönetimi, vb.
A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru)
Pazarlama Stratejileri,
Satış ve Satış Yönetimi
Müşteri Memnuniyeti
Pazarlama Araştırması Yöntemleri/Teknikleri Vb.
A3/T5 Üretim (20 soru)
Üretim Yönetimi Kavramları,
Süreç Yönetimi,
Kalite Yönetimi,
Lojistik Ve Tedarik Yönetimi vb.
Toplam 155 Soru

Performans Sınav Konuları
A3/P1 İşletme Yönetimi
A3/P2 Finans
A3/P3 İnsan Kaynakları
A3/P4 Pazarlama ve Satış
A3/P5 Üretim
Alanlarında,örnek olaya dayalı uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.