Eğitim Sistemi


KODD Eğitim Programları ve Eğitmen Akreditasyonlarının amacı; KOBİ danışmanlığına yönelik eğitimlerin standartlarını belirleyerek katılımcıları en doğru içerik ve eğitmenlerle buluşturmaktır. Dernek olarak ;

  • KOBİ danışmanlığı eğitim programında kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak
  • Eğitim programı açmak isteyen ve eğitmen havuzunda görev alacak paydaşların (üyelerin) gelir elde etmesini sağlamak
  • Akreditasyonu yapılan programların hedef kitleleri nezdinde bilinirliğini artırmaya yönelik; basın, internet ve diğer iletişim araçlarıyla ön plana çıkmasını pazarlama faaliyetleriyle sağlamak
  • KOBİ danışmanlığı eğitimi sonrası katılımcılara KODD onaylı dijital sertifika vermek
  • Belirlenen süreçlere yönelik performansı izleyip değerlendirmek, kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla katılımcılara anket göndererek eğitmenin ve eğitim programının değerlendirilmesini sağlamak