Eğitmenlik


Eğitmen Akreditasyon Kriterleri

 1. *Üyelik: Başvuru sahibi kuruluşun derneğin bireysel üyesi olması (Kobi Danışmanı Seviye 6 Belge sahibi olması)
 2. *Eğitim Seviyesi: En az lisans mezunu olması
 3. +Eğitmenlik Eğitimi: Eğiticinin Eğitimi ya da Yetişkin Eğitimini (Örgün ya da Uzaktan Eğitim) almış belgelendirmiş olması
 4. +Eğitmenlik Deneyimi: Daha önce herhangi bir konuda sınıf içi eğitim vermiş ve belgelendirmiş olması.
 5. +İş Deneyimi: En az 5 yıl iş deneyimi sahibi olması
 6. +Uzmanlık Eğitimi: Aşağıdaki alanların en az 1 tanesinin eğitimini verebilecek düzeyde bir eğitimini almış ve katıldığı eğitimleri belgelendirmiş olması
  • İşletme Yönetimi
  • Finans
  • İnsan Kaynakları
  • Pazarlama ve Satış
  • Üretim
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma
  • İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık, Hizmet Kalitesini İzleme ve Öz Değerlendirme
 7. +Proje Deneyimi: Devletin farklı kurumlarının (KOSGEB, TUBİTAK, IPARD, KALKINMA AJANSI, KIRSAL KALKINMA) düzenlediği hibe/desteklerine yönelik en az bir başarılı proje hazırlamış olması
 8. *Sabıka Kaydı: Eğitim vermeye engel bir sabıka kaydının olmaması.
 9. *Etik Kurallara, Standartlara ve Kurallara Uyum Beyanı: Eğitimlerde KODD ‘un ilan ettiği etik ve profesyonel standartlarına bağlı kalınacağının beyan edilmesi gerekmektedir. “Çalışma Grubuna sunduğum tüm bilgilerin ve belgelerin doğru olduğunu kabul ederim. Eğitimlerimde KODD’un ilan ettiği etik ve profesyonel standartlara ve kurallarına bağlı olacağımı bildiririm.”

(*) Zorunlu kriterler (4 adet): Üyelik (1), Eğitim Seviyesi (2), Sabıka Kaydı (8), Etik Kurallara, Standartlara ve Kurallara Uyum Beyanı (9)
(+) Ek kriterler (5 adet): Eğitmenlik Eğitimi (3), Eğitmenlik Deneyimi (4), İş Deneyimi (5), Uzmanlık Eğitimi (6), Proje Deneyimi (7). Ek kriterlerden en az iki tanesinin yerine getirilmesi zorunludur.

Eğitmen Başvuru Formu

KOBİ Danışmanı Seviye 6 sınavına yönetlik verilecek eğitimlerde hangi alanlarda eğitim verebilirsiniz? Bu alanlarda aldığınız eğitimleri ve daha önceden verdiğiniz eğitimleri yazınız.