Eğitim Programı


Akreditasyonun Amacı

Akreditasyonun amacı KODD adına ya da üyeler tarafından düzenlenecek olan eğitimlerin yüksek standartlarda olmasını sağlamaktır. Eğitim programları sınıf eğitimi, uzaktan eğitim ya da karma eğitim (uzaktan eğitimi ve sınıf eğitimi) olarak düzenlenebilir.

Akreditasyonu yapılan programlara dernek tarafından sağlanacak hizmetler:

  • Basın, internet ve diğer iletişim araçları ile eğitimlerin duyuruları yapmak,
  • Eğitim sonrası katılımcılara anket göndererek, programın değerlendirilmesini sağlamak,
  • Katılımcılara KODD onaylı sertifika vermek (Dijital Sertifika),
  • Eğitim sonrası sınava giren adayların sınav sonuçlarının takibini yapmak.

Akreditasyon Süreci

  1. Başvurular aşağıdaki form ile alınır.
  2. Başvuru sırasında istenecek belgeler: Eğitim Programı
  3. Çalışma Grubu başvuruyu “Eğitim Programı Değerlendirme Kriterlerine” uygun olarak ve başvuru yapılan akreditasyonla ilgili “Eğitim Programı Akreditasyon Değerlendirme Kontrol Listesi” kullanılarak değerlendirir.
  4. Eksik belge olması durumunda başvuru sahibinden belge istenir.
  5. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.
  6. Kabul edilen başvuru için “Akreditasyon Belgesi” hazırlanır.

Akreditasyon Kriterleri için Akreditasyon Dökümanı inceleyebilirsiniz.

Eğitim Programı Akreditasyon Başvuru Formu