Akredite Kobi Danışmanları Derneği Olarak 5 Derneğin Katılımı ile Ortak Akıl Toplantısına Katılım Gerçekleştirdik


20 Ağustos 2019

Akredite Kobi Danışmanları Derneği Olarak 5 Derneğin Katılımı ile Ortak Akıl Toplantısına Katılım Gerçekleştirdik

Akredite Kobi Danışmanları Derneği olarak PROJEDER'in organize etmiş olduğu Danışmanlık Dernekleri Ortak Akıl Toplantısı'na katıldık. Toplantıya derneğimiz ile birlikte; Yatırım Teşvik ve Devlet Destekleri Derneği (TEŞVİKDER), Danışman Koç ve Mentörler Derneği (DAKOMDER), Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği (TAR-DER) Yönetim Kurulu Üyeleri  katılmıştır.

Toplantı sonucunda;

1. Tüm derneklerin eğitim sorumlularının bir araya gelerek ortak bir eğitim takvimi oluşturulmasına,
2. Her dernekten bir temsilcinin katılımı ile oluşacak bir ekibin bürokrasi ve iş dünyasına ziyaretler yapmasına,
3. Mevzuat, tebliğ ve yönetmelikler konusunda görüş ve önerilerimizin sunulması için, dernek temsilcilerinden oluşan ekibin ilgili kurumlar nezdinde girişimler yapmasına,
4. Hizmet konularımıza göre taban fiyatların belirlenmesi konusunda ortak çalışmalar yürütülmesine,
5. Sosyal medya ve diğer yayın organlarında ortak yayınlar yapılması konusunda çalışmalar yapılmasına,
6. Tüm derneklerin federasyon oluşturulmasına yönelik genel kurullarından yetki almaları
Konularında görüş birliğine varılmıştır.